Infoboekje

'n Stukje historie

Opgericht in 1991, op initiatief van Sjef Klinkers, om een podium te creëren voor diegenen, die graag deel uit willen maken van een blaas-muziekensemble, maar zonder de in die wereld gebruikelijke concours-verplichtingen, deelname aan (carnavals)optochten, e.d. De doelstelling was én is het uitvoeren van een bij een breed publiek aansprekend muziekrepertoire met bijzondere aandacht voor de romantische blaasmuziek uit het recente verleden. Om deze doelstelling te kunnen "bewaken" is gekozen voor de stichtingsvorm, waarbij de financiële middelen in het algemeen worden verkregen via sponsoring, donaties, inkomsten uit concerten, fondsen en andere activiteiten. De opzet is regionaal, d.w.z. dat we mikken op muzikanten uit de regio Noord-Limburg. We concerteren dan ook zoveel mogelijk in die regio en minimaal drie keer in de gemeente Horst.

Repetities en Concerten

Repeteren doen we eens per week, op woensdagavond van 20.00 - 22.15 uur in zaal "Ôs Kruuspunt", Americaanseweg 105, 5964 PA Meterik. Concerten worden op jaarbasis 3 tot 4 keer gegeven. In het begin van het jaar is daar het Half-Vasten-Concert, aan het einde doorgaans een Kerstconcert.

Wat verwachten we van u ?

 • het bezit van een (eigen) instrument. Indien zelf geen instrument wordt er een oplossing gezocht.
 • zelfstandig instuderen van de partijen.
 • een bijdrage - sinds 2013 - per persoon in de kosten van de dirigent van
  € 132,- per jaar (NL 35 RABO 0123 6822 82)
 • regelmatig repetitie-bezoek. Als je echt 'n keer niet kunt, meld je je
  af bij Angèle Janssen, 077-398 47 82 of per e-mail:
  wielenangele@ziggo.nl
 • deelname aan concerten met tijdige afmelding bij verhindering,
  zodat vervanging nog mogelijk is.
 • passende kleding tijdens concerten; de omschrijving bevindt zich in
  het huishoudelijk reglement.

 

Overige zaken

 • Tijdens de repetitie worden er lootjes verkocht (clubbus). De
  trekking is aan het einde van de repetitie. De prijs bestaat uit de
  helft van de inleg, de andere helft gaat naar de clubkas. Het is niet
  verplicht, wel leuk en het goede doel is dichtbij.
 • Er zijn voor het nuttigen van een consumptie
  HONL-consumptiebonnen verkrijgbaar, tijdens de repetitie op
  woensdag-avond bij de penningmeester (of diens vervanger).
 • Er is een eigen website: www.honl.nl en een e-mailadres:
  secretariaat@honl.nl
 • Jaarlijks wordt er een muzikantenvergadering belegd. Vaste
  agendapunten daarin zijn 'n korte terugblik, het financieel overzicht
  en het programma voor het komende seizoen.
 • Er is een Lief en Leed (L&L) - potje, dat beheerd wordt door 'n
  tweetal muzikanten. Momenteel bedraagt de bijdrage € 5,- (tot de
  "schatkist" leeg is).
 • Het HONL kent ook sponsoren en donateurs. Donateur worden kan
  al vanaf € 25,-. Het donateurschap geeft o.a. recht op kortingen bij
  (bepaalde) concerten.

 

Bestuur:
Voorzitter/zakelijk leider: Jan Hermkens
Secretariaat: tijdelijk waarnemend secretaris Felix van Haren
Penningmeester: Felix van Haren
Artistiek leider: Susanne Custers

Ondersteunende taken:
Archivaris en afmeldadres: Angèle Janssen
Public Relations: Hans Lommen
Webmaster: Wim Beurskens