Vacatures

TER VERSTERKING VAN ONS ORKEST ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE MUZIKANTEN.

MET NAME KLARINETTISTEN - KOPERBLAZERS - SLAGWERKERS.

Het HONL kent geen concoursverplichtingen. Het orkest ziet het als haar uitdaging om per jaar 3 tot 4 concerten te verzorgen op een zo hoog mogelijk niveau, met een repertoire dat een breed publiek aanspreekt

Wat verwacht de stichting van haar muzikanten:

- enthousiasme voor onze muziek,

- het bezit van een (eigen) instrument.

Dit laatste is niet van toepassing voor slagwerkmuzikanten.

De sectie-indeling binnen het orkest gebeurt op basis van een beoordeling door de dirigent.

De muzikanten betalen een bijdrage.

HEBT U INTERESSE: MAIL NAAR EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN ( KLIK HIER ).